Önéletrajz

Letölthető önéletrajz

1. Személyes adatok

2. Iskolák


2002 - től
Szociálpolitika PhD hallgató – ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociálpolitika Doktori Program, Budapest
2003 - 2004
Masters of Philosophy in Criminology – Cambridge-i Egyetem, Kriminológia Tanszék, Egyesült Királyság – College: Trinity Hall
1997 – 2002
Szociálpolitikus egyetemi diploma (jeles) – ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociálpolitika Tanszék, Budapest
1993 – 1997

3. Egyéb képzések

4. Nyelvismeret

5. Szakmai tevékenység

2007. júniusától

Tanácsadó a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület AGIS programjában (Multidimenzionális Helyreállító Igazságszolgáltatás) – kutatói, fordítói, moderátori, tolmácsolási, szervezési tevékenységek
Szakmai vezető: Dr. Herczog Mária

2006 szeptemberétől

Óraadó az ELTE Társadalomtudományi Karán
(a kurzus címe: Büntetés és/vagy helyreállítás? Mediáció és egyéb alternatív konfliktuskezelési formák az igazságszolgáltatásban)

2006. szeptemberétől

A CISZ [Civil, Informatika, Szociológia] 2000 Kft kutatási és képzési igazgatója

2006. június – 2007. június

Az Igazságügyi Hivatal szaktanácsadója a tettes-áldozat mediáció bevezetésének témájában

2006. júniusától

Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság felkérésére bűnmegelőzési pályázatok bírálója és monitorozója

2006. január

Részvétel az ENSZ (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) „Kézikönyv a resztoratív igazságszolgáltatásról” (“Handbook on Restorative Justice”) című kiadványának szakmai munkacsoportjában

2005. novembertől

Az Európa Tanács felkérésére rendszeres szakértői tevékenység végzése  különböző országok számára (törvénytervezetek véleményezése, képzés az  áldozatvédelem és a helyreállító igazságszolgáltatás témájában)

2004. július – 2005. december

Kutató, projektvezető a Leuveni Egyetem Kriminológia Tanszékén működő 'European Forum for Restorative Justice' (Európai Fórum a Tettes - Áldozat Egyezségért és a Resztoratív Igazságszolgáltatásért) elnevezésű szervezetnél; az Európai Unió AGIS programja által támogatott projekt koordinálása (A projekt címe: A resztoratív igazságszolgáltatás intézményesítése Kelet- és Közép-Európában)

Konzulens: Dr. Ivo Aertsen Professzor

2005. november

Szakmai gyakorlat a brüsszeli Büntetőjogi Mediációs Szolgálatnál (Service de Médiation Pénal, Maison de Justice, Bruxelles)

Konzulens: Valérie Cosyns

2004. szeptemberétől

Dr. Herczog Mária hivatalos helyettese az Európai Gazdasági és Szociális Tanácsban (ECOSOC)

2002. november

két work-shop megrendezése a resztoratív igazságszolgáltatás magyarországi intézményesítésének menetéről jogászok, bírók, ügyészek, pártfogók, rendőrök, kriminológusok részvételével az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar felkérésére

Programvezető: Dr. Kerezsi Klára

2002. szeptemberétől

Az ELTE TÁTK Szociálpolitika Doktori Programjának keretén belül PhD kutatás a resztoratív igazságszolgáltatás lehetőségeiről a magyarországi gyermek- és ifjúságvédelmi rendszerén belül

Konzulens: Dr. Herczog Mária

2002. szeptember – 2003. június

Előadások és tréningek megtartása a resztoratív igazságszolgáltatás témakörében az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogklinika programjának keretén belül

Kurzusvezető: Dr. Kerezsi Klára

2002. szeptember – 2003. szeptember

'Hátrányos helyzetű gyermekek jogai az iskolarendszerben' c. kutatás az ELTE Szociológiai Intézet és a Kurt Lewin Alapítvány együttműködésével – kutatásszervező, demonstrátori tevékenység

Kutatásvezető: Dr. Ligeti György

2002. június – 2003. október

A Kurt Lewin Alapítvány képviselete a Szociális Szakmai Szövetség elnökségében

2002. június – 2003. február

Szerkesztőségi tagként a Szociális Szakmai Szövetség Háló folyóiratának szerkesztése

2002. január – 2003. szeptember

Magyarországi civil szervezeteknek szóló Európai Uniós Információs Adatbázis (CIPP program) pályázati és partnerkereső, valamint tanácsadó szolgáltatás megvalósítása a Kurt Lewin Alapítvány alkalmazásában nyolc magyarországi civil szervezettel együttműködve

2001. május – 2 2003. október

A SzocHáló elnevezésű társadalomtudományi web-oldal felelős szerkesztője a Kurt Lewin Alapítvány alkalmazásában

Az Alapítvány vezetője: Dr. Ligeti György

2000. április – 2002. december

Kutatási, projekt-szervezési feladatok a Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesületnél

Az Egyesület vezetője: Dr. Herczog Mária

1999. február – június

Szakmai gyakorlat a budapesti VIII. kerületi pártfogó szolgálatnál

Tereptanár: Szikulai Rita

1998 – 2000

Külföldi kapcsolatok, könyvterjesztés megszervezése a Mágus Könyvkiadónál

6. Kutatások

2006. március - április

Doktori kutatás az ELTE Társadalomtudományi Karán a helyreállító igazságszolgáltatás magyarországi intézményesítéséről

2007. áprilisától

Részvétel a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület AGIS kutatásában a helyreállító igazságszolgáltatás iránti attitűdökről, különös tekintettel a gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetés és a családon belüli erőszak terén
Programvezető: Dr. Herczog Mária

2006. november – 2007. március

EQUAL támogatású kutatás az IARS (Independent Academic Research Studies) kutatójaként: Szociális szolgáltatások a Londonban élő nemzeti és etnikai kisebbségű hajléktalanok számára (Linking services for Black, Asian, minority and ethnic homeless individuals)

2006. március - április

Kutatói tanulmányút a helyreállító igazságszolgáltatás gyakorlatáról angliai és amerikai intézmények (iskolák, gyermekvédelmi intézmények, mediációs szervezetek, rendőrség, pártfogó szolgálat, büntetés-végrehajtási szervezetek) megfigyelésén és interjúkon alapulva

2006 januárjától

Partner kutató a Global Development Network (GDN) által támogatott, “Az erőszak jelentése az albán etnikum világában” (“The Meaning of Violence and Crime in an Ethnic Albanian Context”) c. projektben
Projektvezető: Jana Arsovska, Euro-Atlantic Club of Macedonia (Skopje)

2005 októberétől

A European Forum for Restorative Justice Kutató Szakosztályának vezetője

2003. október – 2004. június

„Elkövetők helyreállítással kapcsolatos attitűdjei” – önálló, kérdőíven és interjún alapuló kutatás 69 elítélttel 3 angliai börtönben a Cambridge-i Masters in Criminology képzés keretén belül

Konzulens: Dr. Nathan Harris

2002 novemberétől

Magyarországi képviselet a “Restorative Justice Developments in Europe” elnevezésű, Európai Bizottság által támogatott COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) A21-es kutatói együttműködés vezetőségében és munkacsoportjaiban
Kutatási projektek:
1. „Jogi szakemberek képzési rendszerei Európában a resztoratív igazságszolgáltatás területén” – - kutatásvezető
2. „Igazságszolgáltatás és béketeremtés etnikai és nemzetközi konfliktusok esetén a koszovói, izraeli–palesztin és a kongói konfliktus eseteinek tanulmányozásával”

Programvezető: Dr. Ivo Aertsen Professzor

2002. szeptember – 2003. szeptember

“Hátrányos helyzetű gyermekek jogai az iskolarendszerben” c. országos reprezentatív kutatás az ELTE Szociológiai Intézet és a Kurt Lewin Alapítvány együttműködésével az Oktatási Minisztérium felkérésére

Kutatásvezető: Dr. Ligeti György

2002. szeptember – 2003. január

kutatási munkatársként részvétel az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 'A helyreállító igazságszolgáltatás lehetőségei a bűnözés kezelésében' című OTKA kutatásában

Kutatásvezető: Dr. Kerezsi Klára

2001. szeptember – 2002. szeptember

A Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület képviseletében a “Konfliktuskezelés szemtől szembe” elnevezésű kísérleti kurzus felépítése és lebonyolítása Magyarországon először a Zöld Kakas Líceumban 16 - 25 éves fiatalok számára (az iskola magatartászavaros fiatalok középiskolai oktatásával foglalkozik)

2000. október – 2001. március

kérdőíves felmérés a büntetésekhez és a tettes-áldozat egyezséghez való viszonyulásról szociológus, szociális munkás, szociálpolitikus, jogász hallgatók, valamint gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetőkkel foglalkozó szakemberek között

2000. szeptember – 2001. június

részvétel az Oktatási Minisztérium felkérésére végzett országos diákjogi kutatásban a Kurt Lewin Alapítvány megbízásából

Kutatásvezető: Dr. Ligeti György

1999. június – 1999. október

részvétel egy nemzetközi kérdőíves kutatásban, amely aktív droghasználók szerhasználatát és az ún. Tűcsere program hatásosságát vizsgálta

7. Díjak

2007 június
Rézler Gyula kutatói ösztöndíj a bírók és ügyészek helyreállító igazságszolgáltatásról alkotott véleményeit feltérképező kutatás elvégzésére (1800 Euro)
2004 március:
A COST program külföldi kutatói tanulmányút támogatása Angliába – az ösztöndíj összege: 1000 Euro
2003 október:
három hónapos kutatói ösztöndíj a Leuveni Egyetemen (Belgium) a Magyar Ösztöndíj Bizottság és a Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap támogatásával – az ösztöndíj összege: 2070 Euro
2003 szeptember:
Tanulmányi ösztöndíj a Masters of Philosophy in Criminology képzés céljából a Cambridge Overseas Trust (£ 4 500) és a Trinity Hall, Cambridge (£ 4 500) támogatásával
2002. szeptember:
Állami Doktori Ösztöndíj. Az ösztöndíj összege: 83 000Ft/hó
2001. szeptember:
Köztársasági Ösztöndíj . Az ösztöndíj összege: 31 500 Ft/hó
2001. május:
az ELTE Szociológiai Intézet Hallgatói Tanácsa által kiírt Tudományos Pályázaton publikációs díj elnyerése a Csonka kereszt, csonka igazságszolgáltatás - A Regnum Marianum kereszt ledöntésének története és az ezáltal felvetődő szociológiai dilemmák a Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatójával, Somogyi Lászlóval folytatott beszélgetés és a 2001. április 18-án megtartott bírósági tárgyalás alapján című cikkel
2001. május:
az ELTE Szociológiai Intézetének a Deviancia Szociálpszichológiája elnevezésű szakirány által kiírt Asztalfióka pályázaton 2. helyezés elérése a Kárhelyreállító igazságszolgáltatás intézményesítésének lehetőségeiről írt tanulmánnyal
2001. február:
az ELTE Szociológiai Intézet Hallgatói Tanácsa által kiírt Tudományos Pályázaton kutatói ösztöndíj elnyerése a Kárhelyreállító igazságszolgáltatás intézményesítésének lehetősége Magyarországon elnevezésű kutatási tervvel

8. Számítógépes ismeretek

9. Referenciák


Ajánló

Intézet

Telefonszám

E-mail

Dr. Ivo Aertsen Professzor

Leuveni Egyetem, Kriminológia Tanszék

+32 16 325302

Valérie Cosyns

Brüsszeli Büntetőjogi Mediációs Szolgálat

+32 2 519 89 87

Dr. Hatvani Erzsébet

Igazságügyi Hivatal

+36 1 460 4700

Dr. Herczog Mária

Országos Kriminológiai Intézet

+36 1 356 7566

Dr. Nathan Harris

Cambridge-i Egyetem, Kriminológia Tanszék

+44 1223·335360

Dr. Kerezsi Klára

Országos Kriminológiai Intézet

+36 1 356 7566

Dr. Ligeti György

Kurt Lewin Alapítvány

+36 30 2125 426

Szikulai Rita

Országos Pártfogó Felügyeleti Szolgálat

+36 1 327 7230

Contact me | ©2005 Borbála Fellegi